Tällä sivulla on valtuutettujen opettajien järjestämiä tulevia kursseja. Lisätietoja kursseista saat opettajalta tai järjestävältä taholta. Kurssit on listattu aikajärjestyksessä.
Laulun kesäkurssi
Helsinki
11.-15.6.2018
Opettaja: Ville Laaksonen

Lisätietoja