Tällä sivulla on valtuutettujen opettajien järjestämiä tulevia kursseja. Lisätietoja kursseista saat opettajalta tai järjestävältä taholta. Kurssit on listattu aikajärjestyksessä.
Laulutulkinnan ja ilmaisun kurssi
Helsinki
Alkaen 24.11. & 2.12.2018
Opettajat: Ville Laaksonen & Riitta Keränen

Lisätietoja