Tällä sivulla on valtuutettujen opettajien järjestämiä tulevia kursseja. Lisätietoja kursseista saat opettajalta tai järjestävältä taholta. Kurssit on listattu aikajärjestyksessä.
Kesäkurssi
Helsinki
29.7.-2.8.2019
Opettaja: Ville Laaksonen

Lisätietoja